Na plnohodnotné využitie Bramac Profíku si nainštalujte moderný internetový prehliadač: Mozilla Firefox alebo Google Chrome. ROZUMIEM
Bramac

Registračný formulár

Tento registračný formulár vypĺňa zákazník, resp. predajca výlučne za prítomnosti zákazníka - vlastníka nehnuteľnosti, ktorý pred odoslaním formulára dáva súhlas s použitím svojich osobných údajov pre účely registrácie 15-ročnej systémovej záruky. Bez udelenia tohto súhlasu nie je možné zákazníka zaregistrovať pre udelenie tejto záruky!

Vlastník nehnuteľnosti:

Adresa nehnuteľnosti:

Dátum ukončenia pokládky strechy:

Označte, prosím, zakúpený balík prvkov strešného systému Bramac:*

Predpokladom pre odoslanie registračného formulára je vyplnenie všetkých potrebných údajov.
Na základe nich vám následne zašleme záručný list.

Údaje o streche:

Solárny kolektor

Fotovoltika

Bramac Therm

Podmienky platnosti záruky

Táto osobitná záruka poskytnutá spoločnosťou Bramac sa vzťahuje výlučne na strechy na budovách nachádzajúcich sa na území Slovenskej republiky.

Záruka platí len v prípade, ak boli na streche použité výlučne betónové škridly a tvarovky Bramac alebo keramické škridly a tvarovky Braas, strecha je dostatočne odvetraná a boli použité všetky nevyhnutné prvky strešného systému požadované pre balíčky strešného príslušenstva Bramac ISTOTA, Bramac ISTOTA OD 7°, alebo Bramac COOL, pre riešenie poistných hydroizolácii, hrebeňa a nárožia, odkvapovej hrany, prestupov a úžľabí.

V prípade použitia balíčka Bramac ISTOTA vo verzii od 7° sklonu je tento možné použiť len s modelom škridiel Bramac MAX7°. Zároveň je podmienkou platnosti tejto osobitnej záruky odborná realizácia celého strešného plášťa profesionálnou realizačnou firmou s dodržaním všetkých príslušných noriem a predpisov.

Záruka platí 15 rokov odo dňa ukončenia pokládky strechy.

Prehlásenie koncového zákazníka